Keystone logo
University College of Southeast Norway دکترا در آموزش تحقیقات در منابع آموزشی و یادگیری فرآیندهای در مهد کودک و مدرسه

دکترا in

دکترا در آموزش تحقیقات در منابع آموزشی و یادگیری فرآیندهای در مهد کودک و مدرسه University College of Southeast Norway

University College of Southeast Norway

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه

  • دکترای عمومی پدافند، آموزش پزشكي، آموزش ديالكتيك و ديالكتيك انضباطي
    • Brixen, ایتالیا
  • دکتر فلسفه (PhD) در آموزش و پرورش
    • London, بریتانیا
    • Bologna, ایتالیا