Keystone logo
University of Minnesota College of Veterinary Medicine

University of Minnesota College of Veterinary Medicine

University of Minnesota College of Veterinary Medicine

مقدمه

University of Minnesota College of Veterinary Medicine هر روز از طریق برنامه های آموزشی ، تحقیقاتی ، خدماتی و ترویجی بر زندگی حیوانات و افراد تأثیر می گذارد. ما به آموزش دامپزشکان آینده و فعلی و دانشمندان زیست پزشکی و کشف دانش و مهارت های جدید اختصاص داده ایم.

University of Minnesota College of Veterinary Medicine که در سال 1947 تأسیس شد ، تنها کالج دامپزشکی مینه سوتا است. این دانشکده که دارای اعتبار کامل است ، نزدیک به 4000 دامپزشک و صدها دانشمند فارغ التحصیل شده است.

دانشکده کالج به دلیل تعالی تدریس و تحقیق در سطح ملی و بین المللی شناخته شده است. تحقیقات مربوط به امضا شامل بیماریهای عفونی ، ژنومیک ، طب مقایسه ای ، حفاظت از رپتور ، بهداشت عمومی ، اپیدمیولوژی و لبنیات ، خوک و طب پرندگان است.

مکان ها

  • Minneapolis

    Minneapolis, آمریکا

    سوالات