Keystone logo
University of Massachusetts Amherst College of Information and Computer Sciences Ph.D. در علوم کامپیوتر

دکترا in

Ph.D. در علوم کامپیوتر

University of Massachusetts Amherst College of Information and Computer Sciences

University of Massachusetts Amherst College of Information and Computer Sciences

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Amherst, آمریکا

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

در محوطه دانشگاه

مدت زمان

درخواست اطلاعات

سرعت

درخواست اطلاعات

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

Sep 2023

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه