Keystone logo
University of Illinois at Urbana-Champaign دکترا سیاست های علوم اجتماعی و آموزش و پرورش

دکترا سیاست های علوم اجتماعی و آموزش و پرورش

University of Illinois at Urbana-Champaign

University of Illinois at Urbana-Champaign

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Champaign, آمریکا

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

درخواست اطلاعات

مدت زمان

درخواست اطلاعات

سرعت

درخواست اطلاعات

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

Sep 2023

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه