Keystone logo
© Eva Dang
University of Cambridge School of Physical Sciences

University of Cambridge School of Physical Sciences

University of Cambridge School of Physical Sciences

مقدمه

با بیش از 20،000 دانشجو از اقشار مختلف جامعه و گوشه گوشه دنیا ، بیش از 11000 کارمند ، 31 دانشکده و 150 گروه ، دانشکده ، مدرسه و دیگر موسسات ، هیچ دو روز در دانشگاه کمبریج یکسان نیست.

این دانشگاه یک کنفدراسیون از مدارس ، دانشکده ها ، گروه ها و دانشکده ها است. 31 دانشکده براساس اساسنامه و مقررات خاص خود اداره می شوند اما در تشکیل دانشگاه جدایی ناپذیر هستند.

دانشجویان ما علاوه بر عضویت در دانشگاه و یک دانشکده / گروه دانشگاهی ، به یک انجمن کالج نیز تعلق دارند ، ترتیبی که پشتیبانی شبی و علمی را برای هر فرد فراهم می کند.

مکان ها

 • Cambridge

  17 mill lane, CB2 1RX, Cambridge

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات