Keystone logo
University D'Annunzio Of Chieti And Pescara (The ‘Gabriele d’Annunzio’ University) دکترا سیستم های زمینی و محیط های ساخته شده

دکترا in

دکترا سیستم های زمینی و محیط های ساخته شده

University D'Annunzio Of Chieti And Pescara (The ‘Gabriele d’Annunzio’ University)

University D'Annunzio Of Chieti And Pescara (The ‘Gabriele d’Annunzio’ University)

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Chieti, ایتالیا

زبان های خارجی

زبان ایتالیایی

قالب مطالعه

در محوطه دانشگاه

مدت زمان

درخواست اطلاعات

سرعت

درخواست اطلاعات

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

Oct 2023

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه