Keystone logo
Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC)

Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC)

Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC)

مقدمه

آنتونیو کارلوس رئیس دانشگاه UNIPAC- فعالیت خود را در شهرستان Barbacena آغاز شد، در سال 1965، و استاد موسس آن صاحب مهمانخانه و رستوران Andrada به.

UNIPAC-JF پردیس II عضو آنتونیو Carlos- UNIPAC رئیس دانشگاه است منشاء آن در سال 1996 با ایجاد مدرسه حسابداری در دکتر خوزه در Rua Cesario 175 در منطقه Juiz de Fora از مراحل ثبت نام تقاضا.

دو سال بعد، او نصب اولین البته Juiz de Fora از گفتار درمانی، با توجه به انتظار جامعه آموزشی juizforana و تقاضای قابل توجهی به دلیل عدم پیشرفت در شهرستان و منطقه است.

در سال 2000 آن را ساختمان جدید در مزارع محله BETHANIA با آزمایشگاه های مدرن و امکانات ویژه مورد نیاز برای یادگیری زمینه های علمی خود را از علوم انسانی، فیزیکی و بهداشتی ساخته شده است.

بنابراین، با توجه به طرح توسعه خود دوره های متعددی در راستای نیازهای Juiz de Fora از محیط اطراف و منطقه ای، تبدیل شدن به پردیس جدایی ناپذیر ایجاد شد، آنتونیو کارلوس رئیس دانشگاه، حفظ دانشکده علوم انسانی و علوم با دوره دولت، حسابداری و ارتباطات جمعی تحصیلی: روزنامه نگاری و جهانگردی؛ موسسه Juiz de Fora از آموزش و پرورش با عالی عادی استادان دوره علوم بهداشت با دوره های بیومدیکال، تربیت بدنی، پرستاری، داروسازی، فیزیوتراپی، تغذیه، دامپزشکی، علوم زیستی؛ دانشکده پزشکی در دانشکده پزشکی؛ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی با دوره قانون و موسسه تکنولوژی و پی در پی مطالعات Juiz de Fora از با دوره های فناوری در محیط زیست، فناوری در مدیریت فناوری بازاریابی در انفورماتیک و فناوری کسب و کار در ایمنی.

در طول این سالها، پس از تکمیل اهداف خود و داشتن جذب تقاضا در Juiz de Fora، برخی از دوره ها، حذف شدند در نتیجه گسترش تعدادی از مکان های برای آنهایی که موجود است.

در سال 16 خود را از وجود در حال حاضر حدود 230 معلم، از جمله پزشکان، معلمان و کارشناسان به طور کامل برآورده تعیین MEC و توسعه فعالیت های آموزشی خود را در چند دوره موسسه با توجه به ماموریت خود است که: "برای رسیدن به وسط آموزش، پژوهش و گسترش، دانش فلسفه علم، فن آوری و تکنیک به طور کلی، برای کمک به و نفوذ توسعه مناطق اجتماعی در منطقه از میناس Gerais و برزیل، و همچنین آموزش حرفه ای برای جامعه است. "

مکان ها

مکان ها
  • Av. Juiz de Fora, 1100 - Granjas Bethânia, Juiz de Fora -MG -CEP 36048-000, , Juiz de Fora

سوالات