Keystone logo
Tokyo Christian University

Tokyo Christian University

Tokyo Christian University

مقدمه

ما دانشگاه برتر انجیلی در ژاپن هستیم. تنها م institutionسسه انجیلی معتبر توسط وزارت آموزش ، فرهنگ ، ورزش ، علوم و فناوری ژاپن (MEXT) ، اعتبارنامه ای که در سراسر جهان شناخته شده است. ما در برنامه ACTS خود لیسانس علوم الهیات را برای دانشجویان ارائه می دهیم. این برنامه با هدف ارائه آموزش هنرهای آزادیخواهانه مسیح محور برای مردان و زنان در آسیا ، با تمرکز بر آموزش قلب و ذهن برای رهبری ، خدمت ، بشارت و مأموریت است. برنامه ما دانش آموزان از سراسر جهان را برای زندگی ، یادگیری و خدمت با هدف عالی متحد می کند: مسیح همه است و در همه است. Tokyo Christian University در یک مکان پارک مانند و در منطقه ای سبز در نزدیکی فرودگاه بین المللی ناریتا و مرکز شهر توکیو استراحت می کند.

مکان ها

  • Inzai

    3 Chome-301-5 Uchino, 270-1347, Inzai

    سوالات