Keystone logo
The University of Texas at San Antonio College of Education and Human Development دکتر آموزش در رهبری آموزشی (Ed.D.)

دکترای آموزش in

دکتر آموزش در رهبری آموزشی (Ed.D.)

The University of Texas at San Antonio College of Education and Human Development

The University of Texas at San Antonio College of Education and Human Development

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

San Antonio, آمریکا

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

درخواست اطلاعات

مدت زمان

درخواست اطلاعات

سرعت

درخواست اطلاعات

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

Sep 2023

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه