Keystone logo
The University of Texas at Dallas دکتر فلسفه مهندسی کامپیوتر

دکترا in

دکتر فلسفه مهندسی کامپیوتر The University of Texas at Dallas

The University of Texas at Dallas

مقدمه

پذیرش ها

برنامه درسی

فرصت های شغلی

امکانات

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات