Keystone logo
The School of Management and Research مدرک دکترا

مدرک دکترا

The School of Management and Research

The School of Management and Research

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Cardiff, بریتانیا

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

مخلوط شده

مدت زمان

درخواست اطلاعات

سرعت

درخواست اطلاعات

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

درخواست اطلاعات

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه