Keystone logo
Pepperdine University Graduate School of Education and Psychology دکتر آموزش در رهبری سازمانی (EDD)

دکترای آموزش in

دکتر آموزش در رهبری سازمانی (EDD) Pepperdine University Graduate School of Education and Psychology

Pepperdine University Graduate School of Education and Psychology

مقدمه

پذیرش ها

برنامه درسی

شهریه برنامه

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات