Keystone logo
McMaster University Faculty of Humanities دکترای ارتباطات ، رسانه های جدید و مطالعات فرهنگی

دکترا in

دکترای ارتباطات ، رسانه های جدید و مطالعات فرهنگی McMaster University Faculty of Humanities

McMaster University Faculty of Humanities

مقدمه

پذیرش ها

توصیفات دانشجویی

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات