Keystone logo
Keystone College Online

Keystone College Online

Keystone College Online

مقدمه

متعادل کردن خواسته های حرفه ای و خانواده می تواند چالش برانگیز باشد. در کالج کیستون ما معتقدیم اهداف آموزشی خود را می تواند از طریق ترکیبی از کلاس درس مجازی و کلاس درس سنتی، انجام با در نظر گرفتن طبقات از طریق هر یک از فرمت های روز، شب، و یا آخر هفته ما، در طول ترم سنتی 15 هفته.

آموزش آنلاین، گاهی اوقات به عنوان آموزش الکترونیکی اشاره شده است، یک شکل از آموزش از راه دور است. دوره های آنلاین هستند بر روی اینترنت تحویل و می تواند از هر کامپیوتر با یک مرورگر وب قابل دسترسی است. هر زمان، هر مکان، شما می توانید به کلاس درس مجازی خود وارد شوید برای تکمیل یک تکلیف، چت با یک همکلاسی، یا استاد خود یک سوال بپرسید.

دوره های آنلاین می تواند

آسنکرون - تحویل در راحتی شما هر زمان و مکان همزمان - شما آنلاین در یک زمان مشخص

چه انتظاراتی

دوره های آنلاین ایده آل برای شما از برنامه کار یا خانواده خود را تعهدات اجازه نمی دهد شما به شرکت در کلاس در محوطه دانشگاه.

شما می توانید در کلاس ها از راحتی از خانه خود را شرکت شما انتظار می رود برای دیدار با مهلت برای تکالیف که ممکن است شامل مقالات، آزمونها، آزمون، تحقیقات و پروژه های گروهی. شما انتظار می رود برای شرکت در بحث ها در خط و فعالیت است. شما باید خود نظم و انضباط و انگیزه باید به عنوان یک آموزش آنلاین.

مکان ها

مکان ها
  • Keystone College, PO Box 50, One College Green

سوالات