Keystone logo
Infrastructure University Kuala Lumpur دکتر در فلسفه در فن آوری اطلاعات

دکترا in

دکتر در فلسفه در فن آوری اطلاعات

Infrastructure University Kuala Lumpur

Infrastructure University Kuala Lumpur

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

در محوطه دانشگاه

مدت زمان

3 - 5 سال ها

سرعت

تمام وقت, پاره وقت

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

درخواست اطلاعات

* هزینه مالزی دانشجو: RM 28،700 / هزینه های دانشجویی بینالمللی: RM 36،500

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه