Keystone logo
Higher Teacher Training School of Nayarit (Escuela Normal Superior de Nayarit) دکترای نوآوری برای بهبود کیفیت آموزشی

دکترای آموزش in

دکترای نوآوری برای بهبود کیفیت آموزشی

Higher Teacher Training School of Nayarit (Escuela Normal Superior de Nayarit)

Higher Teacher Training School of Nayarit (Escuela Normal Superior de Nayarit)

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Tepic, مکزیک

زبان های خارجی

زبان اسپانیایی

قالب مطالعه

در محوطه دانشگاه

مدت زمان

درخواست اطلاعات

سرعت

درخواست اطلاعات

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

Jul 2023

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه