Keystone logo
Graduate Theological Union دکتری الهیات تطبیقی
Graduate Theological Union

دکتری الهیات تطبیقی

Request duration

زبان انگلیسی

Request pace

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

در محوطه دانشگاه

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

دانش‌آموزان رویکردهای سیستماتیک، موضوعی یا سازنده را برای کاوش تطبیقی سنت‌های دینی جهانی و فرهنگ‌های دینی دنبال می‌کنند، زیرا آنها در مورد معنای کثرت‌گرایی مذهبی برای پزشکان و متکلمان به طور یکسان تأمل می‌کنند. دانش‌آموزان ابزارهای مفهومی و تحلیلی را به دست می‌آورند که آنها را قادر می‌سازد تا در جنبه‌های مختلف الهیات تطبیقی و مدل‌های اخلاقی مرتبط با آن‌ها در یک جامعه بین‌مذهبی تحقیق و تدریس کنند.

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه