Keystone logo
Graduate Theological Union دکترای دین تطبیقی
Graduate Theological Union

دکترای دین تطبیقی

Request duration

زبان انگلیسی

Request pace

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

در محوطه دانشگاه

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

در یک زمینه اجتماعی-فرهنگی که با درجه فزاینده ای از کثرت گرایی مذهبی مشخص می شود، دانش آموزان ابزارهای روش شناختی و مفهومی را برای مشارکت در مطالعات تطبیقی دو یا چند دین از منظر موضوعی، تحلیلی یا سازنده به دست خواهند آورد. تأکید ویژه بر رویکردهای میان رشته ای برای مطالعه دین داده خواهد شد.

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه