Keystone logo
Graduate School of Life Science Munich تحصیلات تکمیلی زندگی دانشکده زندگی مونیخ: از مولکول ها تا سیستم ها - دکترا

دکترا in

تحصیلات تکمیلی زندگی دانشکده زندگی مونیخ: از مولکول ها تا سیستم ها - دکترا

Graduate School of Life Science Munich

Graduate School of Life Science Munich

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Munich, آلمان

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

در محوطه دانشگاه

مدت زمان

6 ترم ها

سرعت

تمام وقت

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

درخواست اطلاعات

* LSM برای شرکت در برنامه دکترا شهریه هزینه ای را پرداخت نمی کند

مقدمه

برنامه باز شود

پذیرش ها

برنامه درسی

بورسیه و بودجه

فرصت های شغلی

توصیفات دانشجویی

درباره مدرسه

سوالات