Keystone logo
Didaxis Institute of Higher Studies دکترای آموزش

دکترای آموزش

Didaxis Institute of Higher Studies

Didaxis Institute of Higher Studies

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

México, مکزیک

زبان های خارجی

زبان اسپانیایی

قالب مطالعه

آموزش از راه دور

مدت زمان

درخواست اطلاعات

سرعت

درخواست اطلاعات

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

Jul 2023

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه