Keystone logo
California Institute of Integral Studies دکتری در بوم شناسی ، معنویت و دین

دکترا in

دکتری در بوم شناسی ، معنویت و دین

California Institute of Integral Studies

California Institute of Integral Studies

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

California, آمریکا

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

آموزش از راه دور

مدت زمان

4 - 7 سال ها

سرعت

تمام وقت

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

درخواست اطلاعات

مقدمه

پذیرش ها

برنامه درسی

درباره مدرسه

سوالات