Keystone logo
Central European Institute of Technology (CEITEC)

Central European Institute of Technology (CEITEC)

Central European Institute of Technology (CEITEC)

مقدمه

CEITEC (موسسه فناوری اروپای مرکزی) یک مرکز تحقیقاتی منحصر به فرد است که در درجه اول بر علوم زیستی ، مواد پیشرفته و فناوری نانو تمرکز دارد. از زمان تاسیس در سال 2011 ، CEITEC به سرعت تبدیل به یک زیرساخت پیشرفته برای تحقیقات شده است که در کنار بهترین موسسات در اروپا بسیار کارآمد است. از جمله اولویت های اصلی CEITEC ارتقای محیط علمی انگیزشی و پویای بین المللی ، ارائه زیرساخت های تحقیقاتی پیشرفته و سیاست ارتباطات باز و فرصت های برابر است.

مکان ها

  • Žilina

    Univerzitná,8661/6A, 010 08, Žilina

    سوالات