Keystone logo
Carnegie Mellon University - Mellon College of Science دکتری در علوم زیستی

دکترا in

دکتری در علوم زیستی

Carnegie Mellon University - Mellon College of Science

Carnegie Mellon University - Mellon College of Science

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Pittsburgh, آمریکا

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

در محوطه دانشگاه

مدت زمان

5 سال ها

سرعت

تمام وقت

شهریه

USD ۴۶٬۰۰۰ / per year

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

Sep 2023

مقدمه

پذیرش ها

رویدادهای علوم زیستی

رتبه بندی

نتیجه برنامه

فرصت های شغلی

درباره مدرسه

سوالات