Keystone logo
Alliant International University دکترای رهبری

دکترا in

دکترای رهبری Alliant International University

Alliant International University

مقدمه

دانش آموزان ایده آل

نتیجه برنامه

برنامه درسی

پذیرش ها

بورسیه و بودجه

توصیفات دانشجویی

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات