Keystone logo
پیدا کنید DBA خود را پیدا کنید

دوره DBA خود را مشخص کنید

رشته دلخواه شما چیست؟
مکان تحصیلی مورد نظر شما کجاست؟

دکترای مدیریت بازرگانی (DBA) یک مدرک تحصیلات تکمیلی است که توسط دانشکده بازرگانی یا دانشکده بازرگانی در یک دانشگاه ارائه می شود. برنامه های DBA مبتنی بر تحقیق هستند و کاندیداها را به مهارت هایی مجهز می کنند که برای موفقیت در حرفه ای در دانشگاه یا مشاوره کسب و کار در سطح بالا نیاز دارند. بسیاری از دانشگاه ها در سراسر جهان برنامه های DBA را ارائه می دهند. موضوعات مورد مطالعه در برنامه ها اغلب مربوط به رهبری در سازمان ها، طراحی تحقیق، تئوری به عمل، انتشار و انتشار و است. تنوع برنامه های مختلف DBA می تواند بسیار زیاد باشد - اجازه ندهید که شما را متوقف کند! جستجوی خود را با مشاهده محبوب ترین DBA های فهرست شده در زیر شروع کنید.

برنامه های جدید اضافه شده