Phd در امور دریایی

عمومی

شرح برنامه

دکترای امور دریایی

دانشگاه دریایی جهانی (WMU) توسط سازمان دریایی بین المللی سازمان ملل متحد در سال 1983 تاسیس شد و موسسه IME برای تحصیلات تکمیلی و تحقیق در زمینه دریایی است. این بدان معنی است که WMU به طور منحصر به فرد برای ارائه بینش و درک کنوانسیون، عملیات و سیاست های IMO قرار می گیرد. این برنامه فرصتی برای انجام تحقیقات در حوزه دریایی ارائه می دهد، اما با تاکید بر مسائل مربوط به ماموریت IMO امنیت، امنیت و حفاظت از محیط زیست دریایی است. برنامه دکترای ما دسترسی بی حد و حصر به کارشناسان بین المللی دریایی را در داخل و خارج از دانشگاه ها و سازمان هایی که در خط مقدم تحقیق و توسعه کار می کنند، ارائه می دهد. دانشجویان دکترا از صنعت، دانشگاهی و بخش دولتی به WMU آمده اند و پایان نامه های خود را در طیف وسیعی از موضوعات موضوعی، از تحقیق در مورد کاهش نشت نفت به تجزیه و تحلیل یادگیری سازمانی در شرکت های حمل و نقل.

برنامه دکترا شامل 240 اعتبار ECTS است که به طور معمول در دوره ثبت نام سه تا شش سال تکمیل می شود. نامزدان ممکن است در دانشگاه یا جاهای دیگر، معمولا در محل کار خود قرار بگیرند. در محدوده زمانی نامزدها ممکن است با سرعت خود کار کنند، که می تواند در دوره ثبت نام نیز تغییر کند. یک کاندیدای که بخشی از مدرک دکترا را در جای دیگری به اتمام رسانده، می تواند به برنامه WMU با موقعیت پیشرفته منتقل کند. دوره ثبت نام آنها در WMU متناسب با مقدار تحقیقاتی که قبلا انجام شده متفاوت خواهد بود، اما حداقل دوره مجاز ثبت نام باید شامل حداقل ثبت نام، یک سمینار پیشرفت و پایان نامه (120 EC) باشد.


زمینه های اصلی تحقیق

مدیریت زیست محیطی دریایی: مسائل زیست محیطی در اقیانوس ها و سواحل، به ویژه در مورد مسائل دریایی مانند حمل و نقل. مسائل بین رشته ای شامل اقیانوس شناسی، آلودگی و مدیریت زیست محیطی نیز در این زمینه تحقیق قرار دارد.


اداره دریایی: قانون، سیاست و امنیت: نقش قانونگذاری، نظارتی و اجرایی دولت ها و ادارات در زمینه مشكلات خاصی كه در صنعت دریایی وجود دارد. این شامل امنیت، قانون دریا، حقوق دریانورد، استانداردهای کار، قوانین زیست محیطی دریایی و غیره است.


حمل و نقل و مدیریت بندر: این منطقه تحقیقاتی، تمام زمینه های حمل و نقل و مدیریت بندر را بررسی می کند و امکان انجام تحقیقات عمیق در زمینه های اقتصاد دریایی، عملیات کشتی و یا بندر و مدیریت و سیاست حمل و نقل و بندر را نیز فراهم می کند همانطور که در زمینه های مربوط به تدارکات، امور مالی کشتی، تحویل محموله ها و اداره بندرگاه ها قرار دارد.


فناوری دریایی و آموزش و پرورش: پیشرفت فنی در صنعت حمل و نقل و فرآیندهای آموزشی، از جمله موضوعات فرهنگی، جنسیتی و زبانی. این شامل کار بین رشته ای است که نوآوری فنی و آموزش را مرتبط می کند، مانند آموزش شبیه سازی، فناوری اطلاعات / ارتباطات و مدیریت دانش سازمان.


ریسک دریایی و ایمنی سیستم: زوایای تحقیق چند رشته ای در زمینه مدیریت و مدیریت ریسک دریایی با توجه ویژه به مسائل مربوط به ایمنی دریایی و مسائل مربوط به انسان است. توسعه های فنی مانند مفهوم ناوبری الکترونیکی یا استفاده از شبیه سازی برای کمک به ارزیابی ریسک دریایی نیز گنجانده شده است.

آخرین به روز رسانی سپتامبر 2017

درباره این دانشگاه

The University was established in 1983 by the International Maritime Organization (IMO) to increase the number of highly qualified specialist maritime personnel in countries across the world.

The University was established in 1983 by the International Maritime Organization (IMO) to increase the number of highly qualified specialist maritime personnel in countries across the world. اطلاعات محدود