توضیحات رسمی را مطالعه کنید

نامزد باید مهارت های تخصصی کاربردی را در تسلط، تفسیر، درک، تجزیه و تحلیل و کاربرد اصول مالیاتی در بخش مالی و تجاری توسعه دهد. یک داوطلب واجد شرایط باید شواهدی از کار علمی و مستقل را نشان دهد.

شرایط پذیرش: کاندیدایی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی دانشگاه در سطح NQF جدید 9 / قدیمی NQF سطح 8 می تواند برای پذیرش این مدرک درخواست کند. یا هرگونه معیار دیگر مرتبط با حداقل سطح صلاحیت برنامه در سطوح جدید NQF 9 / Old NQF سطح 8 و تجربه مربوطه که مربوط به حسابداری وزارت امورخارجه می باشد.

نهایی شدن ثبت نام برای برنامه (و / یا ادامه ثبت نام) به متقاضیان مطابق با الزامات ویژه ادارات مربوط می شود. چنین الزامات معمولا شامل کار آماده سازی است که منجر به پیشنهاد پژوهشی شده است که توسط بخش تایید شده است. نمونه های احتمالی کار آماده سازی پیش از خواندن، بررسی ادبیات، توسعه مفهوم و تکمیل موفقیت آمیز دوره های کوتاه با مهارت و / یا توسعه دانش است. کاندیدان ممکن است لازم باشد که از جلسات بحثی خاص خود از پیشنهادات تحقیقاتی خود دفاع کنند.

مشخصات تماس: پروفسور Danie Coetsee / 011 559 3859 / dcoetsee@uj.ac.za

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 70 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Johannesburg »

آخرین به روز رسانی June 14, 2018
این دوره واقع در پردیس
Start Date
فوریه 2020
Duration
2 - 4 
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

فوریه 2020