توضیحات رسمی را مطالعه کنید

در سال 1996 کمیته دائمی اسقف های کنگو سازمان جدیدی از مطالعات در دانشکدۀ الهیات را تصویب کرد که در اکتبر همان سال تأسیس شد. این اصلاحات از بازنویسی برنامه گروه علوم انسانی و علوم انسانی خارج شد که اهداف دوگانه آن شامل تشکیل الهی دانش آموزان مذهبی و غیرواقعی بود که به زندگی مقدس متوسل نشده بودند و انکشاف انجیل با ادغام به شکل گیری الهیات، علوم انسانی توجه به محیط زیست و سنت های فرهنگی است.

بدون رها کردن این دغدغه دوگانه، کمیته مستقل اسقف ها مجددا تأکید می کند که کلیسا نیازمند افرادی است که در الهی آموزش دیده اند و بر این نکته تاکید دارد که تشکیل آن باید همانند کشیش ها باشد (البته البته مسائل مربوط به وزارت کشیشی). هیچ برنامه ویژه ای برای افراد غیر مجاز و یا کشیشان وجود نخواهد داشت. برای همه، در تمام سطوح یکسان خواهد بود: فارغ التحصیل، مجوز، دیپلم پیشرفته (DEA)، دکترا.

علاوه بر این، تمام الهیات در دانشکده تدریس می شود. آموزش در علوم انسانی متمایز از الهیات است بر همه دانش آموزان الهیات و این، در هر سطح اعمال می شود.

دانشکده الهیات نه تنها به آموزش متخصصان آموزش الهیات در دانشگاه ها، سمینارهای عمده و تحصیلات تکمیلی نیاز دارد، بلکه همچنین برای آموزش کادر های صالح برای انیمیشن الهیاتی، روحی، روحانی و جسمانی در جوامع مذهبی. و مسیحی

در این دانشکده چهار جهت وجود دارد:

  • کتاب مقدس
  • جزمی
  • اخلاق
  • معنوی

آموزش پایه دو دوره را شامل می شود: 3 سال فارغ التحصیل و 2 سال مجوز. برنامه تحصیلی لیسانس الهیات ممکن است توسط بخش انباشت تحصیلات عالی تکمیل شود که مجوز تحصیل در مقطع فوق لیسانس را می دهد.

در سطح تحصیلات تکمیلی، دانش آموزان ممکن است تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی در الهیات، دکتر الهیات و کارشناسی ارشد آموزش عالی در الاهیات را بدست آورند.

پروپوزیتی فلسفی (= LMD آماده سازی)

اهداف آموزشی

هدف پروپاگاندیک ارائه دادن مبانی فلسفی برای دانشجویانی است که مایل به انجام مطالعات الهی هستند. در یک سال، داوطلبان آماده هستند تا با انجام دوره های ابتدایی در فلسفه و برخی دوره های علوم انسانی، به این مطالعات دست یابند. در دورۀ نخست الهیات، کاندیدان پروپاگاندی هنوز از دو دوره تکمیلی در تاریخ فلسفه پیروی می کنند.

برنامه آموزش در:
فرانسوی

مشاهده 2 برنامه دیگر ارائه شده توسط L’Université Catholique Du Congo »

آخرین به روز رسانی June 18, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
فوریه 2020
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019, فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019, فوریه 2020