برنامه دانشجویان دکترا - هنگ کنگ

The Hong Kong Polytechnic University Department of Industrial and Systems Engineering

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه دانشجویان دکترا - هنگ کنگ

The Hong Kong Polytechnic University Department of Industrial and Systems Engineering

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی August 2, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
آگوست 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
- اعطای جوایز دریافت 3 ساله تحصیل، به علاوه مالیات ماهانه و سفر سالانه
Locations
هنگ کنگ - Hong Kong
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
آگوست 2019
هنگ کنگ - Hong Kong
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات