توضیحات رسمی را مطالعه کنید

107541_PolyU-ISE-HKPhD-Fellowship-Scheme_2019-2020_Page_1.jpg107544_PolyU-ISE-HKPhD-Fellowship-Scheme_2019-2020_Page_2.jpg107542_PolyU-ISE-HKPhD-Fellowship-Scheme_2019-2020_Page_3.jpg107543_PolyU-ISE-HKPhD-Fellowship-Scheme_2019-2020_Page_4.jpg
برنامه آموزش در:
انگلیسی
آخرین به روز رسانی January 15, 2019
این دوره Campus based
Start Date
آگوست 2019
Duration
تمام وقت
Price
- اعطای جوایز دریافت 3 ساله تحصیل، به علاوه مالیات ماهانه و سفر سالانه
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا

آگوست 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date