توضیحات رسمی را مطالعه کنید

این برنامه برای فارغ التحصیلانی است که می خواهند از طریق تحقیق، تخصص را با توجه به روش های مهندسی صنایع و تولید، بدست آورند.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 19 برنامه دیگر ارائه شده توسط Botswana International University Of Science And Technology »

آخرین به روز رسانی November 19, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
فوریه 2020
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019, فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019, فوریه 2020