DTC کنسنا: مرکز آموزش دندانپزشکی شمال غربی

دانش آموزان DNC NowNano چهار ساله برنامه آموزشی دکترای خود را آغاز می کنند. یکی از اهداف اصلی DTC، ایجاد گروهی از محققانی است که بتوانند از دانش طیف وسیعی از علوم استفاده کنند و در تیم های بین رشته ای کار کنند. چالش این است که دانش آموزان ما را قادر به درک زبان های مختلف و فلسفه های رشته های مختلف به عنوان فیزیک نظری، نجوم و پزشکی.

هدف از شش ماه اول برنامه این است که دانش آموزان را به گستره وسیعی از علوم نانو و فناوری نانو ببرند و آنها را با مهارت و دانش پیشین که در طول پروژه های دکترای خود نیاز دارند، به منظور درک مفاهیم و دانش متنوعی که آنها ناگزیر مواجه خواهند شد. برای این منظور، برنامه شامل نه تنها دوره های سخنرانی و خودآموزی (آموزش مبتنی بر پرس و جو) بلکه پروژه های آزمایشگاهی (12 هفته طولانی) را پوشش می دهد که جنبه های مختلف علوم نانو و فناوری نانو را پوشش می دهد.

همچنین در طول این دوره، دانش آموزان فرصتی برای یادگیری در مورد پروژه های تحقیقاتی دکترای خود را از طریق ارائه توسط سرپرستان بالقوه و بازدید از آزمایشگاه های تحقیقاتی خواهند داشت. انتظار می رود که بسیاری از پروژه های بین رشته ای با همکاری نظارت دانشگاهیان از دانشکده ها / ادارات مختلف، فراهم آوردن دسترسی دانشجویان به امکانات کلاس جهانی باشد.

ساختار برنامه

سپتامبر تا مارس سال اول:

دانش آموزان دوره های آموزشی سه درس و دو دوره اختیاری را تکمیل می کنند. دو پروژه یادگیری مبتنی بر تحقیق مجموعه و همه دانش آموزان پروژه های آزمایشگاهی گسترده را تکمیل می کنند.


دوره های سخنرانی

 • اصول پایه علوم نانو
 • معرفی Nanoengineering
 • تکنیک های نانوتکنولوژی
 • مبانی نانو الکترونیک
 • نانویو مواد

پروژه های آزمایشگاهی گسترده

 • میکروسکوپ نیروی اتمی برای نمونه برداری بیولوژیکی تصویر
 • ترانزیستورهای نازک کربن و گرافن نازک
 • طراحی، ساخت و مشخص کردن یک دستگاه مغناطیسی نانومقیاس
 • سنتز و خصوصی سازی ذرات کربن کم حجم
 • شبیه سازی، ساخت و مشخص کردن نانوذرات
 • سنتز و مشخصه نقاط کوانتومی نیمه هادی

آوریل سال 1 تا پایان سال 4: پروژه تحقیقاتی PhD


دانش آموزان در مورد یک پروژه تصمیم می گیرند که برای بقیه برنامه ها انجام خواهند داد. در طول این دوره نیز آموزش مهارت های بیشتر انجام می شود:

 • دوره های تجاری و تجاری
 • ارائه در کنفرانس DTC
 • ایجاد نمایشگاه برای جشنواره علمی منچستر
برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره واقع در پردیس
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ