مصرف

تابستان، پاییز و بهار

غلظت

  • علوم اعصاب رفتاری
  • سلول و علوم اعصاب مولکولی
  • علوم اعصاب شناختی
  • علوم اعصاب محاسباتی
  • تصویر برداری عصبی
  • عصب شناسی
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 6 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Lethbridge »

آخرین به روز رسانی September 4, 2018
این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
48 
تمام وقت
Price
40,212 CAD
بین المللی: $ 40،212. شهروندان کانادا و ساکنان دائمی: 19،766 دلار.
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019