در باره

اندیشه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در رشته دکتری برنامه طبیعت بین رشته ای است و بر اساس یک مدل یادگیری هماهنگ است که محیطی از تعامل بین رشته ای و تبادل، تحقیق، مشاوره همکار، همکاری میان یک گروه کوچک از دانش آموزان را در یک تجربه یادگیری مبتنی بر تیم تقویت می کند. اهداف کلی دانشگاهی این برنامه بر تأکید بر اندیشه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایجاد ابزارهای فکری و عملی که برای موفقیت در کار با همکاران و سازمان های اجتماعی برای تسهیل تغییر اجتماعی است. دانش آموزان فارغ التحصیل از مباحث فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، متخصصان آموزش دیده هستند که موزاییک مهارت های حرفه ای را نشان می دهند (مثلا تدریس، نظرسنجی، نظرسنجی، تفکر انتقادی و غیره) و صلاحیت های تحقیقاتی. فارغ التحصیلان قادر به تولید تحقیقات جدید، مرتبط و دقیق هستند که به دانش های بین رشته ای کمک می کند.

مفهوم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، بر اساس پایان نامه است و نیاز به دانش آموزان برای تکمیل 9.0 تا 18.0 ساعت اعتباری دوره های ترم تحصیلی و پایان نامه است. لیستی از دوره های مورد نیاز برای این مهم در فهرست تقویم و دوره های تحصیلات تکمیلی مشخص شده است.

این برنامه بسیار ماهیت نظری و بین رشته ای دارد و در نظر دارد دانش آموزان را در یک مجموعه ای از نظریه ها و روش های شناختی انتقادی قرار دهد. با توجه به مرزهای انضباطی، اصلیترین تفکر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر تأثیرات انتقادی ایده ها و تظاهرات آنها در تغییر محیط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأکید می شود.

نتایج کلیدی یادگیری برنامه عبارتند از:

  • تخصص جامع و درک پیشرفته از چارچوب نظری مربوط به اندیشه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مانند فمینیسم، پستگرایی، پست مدرنیسم، پست مدرنیسم و ​​نظریه انتقادی.
  • دانش جامع و دانش جامع پیشرفته در زمینه بین رشته ای از اندیشه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. موضوعات تحقیق محدود نیستند، اما احتمالا شامل مسائل، مسائل و مفاهیم مانند جنسیت، نژاد، طبقه، ناتوانی، جنسیت، برابری، شهروندی، عدالت، قدرت و مقاومت می شود.
  • تخصص جامع و درک پیشرفته روش شناسی و روش مربوط به اندیشه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مانند ماتریالیسم تاریخی و تسلط بر روش های کاربردی مانند تحلیل گفتمان، قومی و مصاحبه.
  • تخصص جامع و توانایی پیشرفته برای ارائه، طراحی، ارائه و انتشار تحقیقات اصلی و مرتبط در زمینه بین رشته ای از اندیشه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

Ph.D. برنامه توسط دانشکده های تحصیلات تکمیلی به جای ادارات یا دانشکده های فردی به طور مرکزی اداره می شود.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 6 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Lethbridge »

آخرین به روز رسانی September 4, 2018
این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
48 
Price
40,212 CAD
بین المللی: $ 40،212. شهروندان کانادا و ساکنان دائمی: 19،766 دلار.
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019