ایسلند

تعداد مؤسسات: 6
  • Borgarnes

  Bifröst University was founded in Reykjavík Iceland in 1918 on the model of Ruskin College, Oxford, under the name Samvinnuskólinn or the Cooperative College. From the start, its role was to educate leaders for business and society at large.

  • Hvanneyri

  Agricultural University of Iceland (AUI) در تاریخ 1 ژانویه 2005 تاسیس شد. این یک م educationalسسه آموزشی و پژوهشی در زمینه کشاورزی و علوم محیطی است. تمرکز اصلی بر حفظ و استفاده پایدار از منابع زمین و حیوانات از جمله کشاورزی سنتی ، باغداری و جنگلداری ، برنامه ریزی محیطی ، علوم ترمیم ، توسعه روستایی و توسعه پایدار است.

  • Reykjavík

  دانشکده فنی ریکیاویک در سال 2008 تاسیس شد ، اما تاریخچه آن به قرن نوزدهم برمی گردد. کالج فنی ریکیاویک متشکل از 8 مدرسه و آکادمی فنی است که در هر ترم حدود 50 برنامه تحصیلی و 800 دوره ارائه می دهد. هر مدرسه مدیر مدرسه و همچنین استقلال آموزشی خود را دارد.

  • Brattleboro
  • Washington
  • Oaxaca
  • + 14 بیشتر

  SIT Graduate Institute مدارک کارشناسی ارشد، گواهینامه ها و برنامه های توسعه حرفه ای را در زمینه های تحول درگیری، آموزش بین المللی، توسعه پایدار و TESOL ارائه می دهد. از سال 1964، SIT متخصصان را برای موفقیت در محیط های بین فرهنگی و بین المللی آماده می کند.

  • Reykjavík

  Our mission is to train experts in the field of clean energy to help build a sustainable world.

  • Ísafjörður

  مرکز دانشگاه Westfjords سازمانی غیرانتفاعی است که در مارس 2005 تأسیس شد. 40 عضو م foundسس از جمله کلیه م institutionsسسات آموزش عالی کشور دارد. این مرکز در ژانویه 2006 فعالیت خود را در Vestrahús در afsafjörður آغاز کرد. در همان ساختمان دفاتر م ofسسه تحقیقات دریایی ، آزمایشگاه های شیلات ایسلند و مرکز تحقیقات بهمن برف ایسلند و غیره قرار دارد. مرکز توسعه منطقه ای Westfjords نیز در اینجا واقع شده است و همه سازمان هایی که در ساختمان نمایندگی می شوند از امکانات پذیرایی مشترک برخوردار هستند.