گویان

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  197
 • اشتراک ابزارها

  25
 • اشتراک اینترنتی

  61
 • حمل و نقل محلی

  31

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  7
 • بلیط سینما

  7
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره گویان

تحصیل در گویان