گواتمالا

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  336
 • اشتراک ابزارها

  20
 • اشتراک اینترنتی

  52
 • حمل و نقل محلی

  11

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  6
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره گواتمالا

تحصیل در گواتمالا