گرانادا

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  371
 • اشتراک ابزارها

  38
 • اشتراک اینترنتی

  51
 • حمل و نقل محلی

  37

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  7
 • بلیط سینما

  9
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره گرانادا

تحصیل در گرانادا