Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید چندگانه دکترا(PhD) برنامه ها که در پیشگیری از حوادث 2023

1 دکترا(PhD) برنامه ها که در پیشگیری از حوادث 2023

بررسی اجمالی

دوره‌های پیشگیری از بلایا مهارت‌های ارزشمندی مانند تفکر انتقادی و توانایی کار مؤثر در محیط‌های پرفشار را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد. این مهارت‌ها را می‌توان از طریق مشاغل در تعدادی از زمینه‌های مختلف از بشردوستانه تا خدمات مدنی تمرین کرد.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات پایدار
  • مطالعه محیط زیست
  • پیشگیری از حوادث
رشته های تحصیلی
  • مطالعات پایدار (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط