پورتوریکو (US)

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  481
 • اشتراک ابزارها

  72
 • اشتراک اینترنتی

  60
 • حمل و نقل محلی

  47

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  7
 • بلیط سینما

  8
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره پورتوریکو (US)

تحصیل در پورتوریکو (US)