Read the Official Description

پل (دکتر مدیریت بازرگانی با تاکید در تجزیه و تحلیل داده ها) ارائه می دهد پایه قوی در آماده سازی برای کسب و کار دکترای خود و سفر علمی است. این پل به برنامه تجزیه و تحلیل داده ها دکترا طراحی شده است برای رهبران چشم انداز است که یک مدرک کارشناسی ارشد در زمینه ای به غیر از مدیریت کسب و کار است و در حال حاضر در تلاش برای تبدیل حرفه خود را با تکمیل برنامه DBA آنلاین در Grand Canyon University .

Program taught in:
انگلیسی

See 19 more programs offered by Grand Canyon University »

Last updated August 15, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline