پرو

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  233
 • اشتراک ابزارها

  19
 • اشتراک اینترنتی

  30
 • حمل و نقل محلی

  16

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  5
 • بلیط سینما

  5
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره پرو

تحصیل در پرو