پاکستان

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  78
 • اشتراک ابزارها

  20
 • اشتراک اینترنتی

  22
 • حمل و نقل محلی

  7

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  4
 • بلیط سینما

  4
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره پاکستان

تحصیل در پاکستان