پاناما

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  429
 • اشتراک ابزارها

  29
 • اشتراک اینترنتی

  44
 • حمل و نقل محلی

  30

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  7
 • بلیط سینما

  5
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره پاناما

تحصیل در پاناما