ویتنام

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  296
 • اشتراک ابزارها

  23
 • اشتراک اینترنتی

  11
 • حمل و نقل محلی

  8

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  5
 • بلیط سینما

  4
 • یک پیمانه آبجو محلی

  0.85

درباره ویتنام

تحصیل در ویتنام