Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 44 دکترا(PhD) برنامه ها که در هدایت آموزشی 2023

44 دکترا(PhD) برنامه ها که در هدایت آموزشی 2023

بررسی اجمالی

رهبری آموزشی مظهر کار از مدیران مدرسه. مسئولیت معمولی اغلب شامل برنامه درسی و برنامه ریزی برنامه، ایجاد سیاست های آموزشی، پشتیبانی برای معلمان و راهنمایی برای موفقیت دانش آموزان است. این متخصصان ممکن است مسئول برای ترویج آزمون بهبود نمره و یا در مورد اصلاحات آموزشی به ارمغان بیاورد. 

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • آموزش
  • هدایت آموزشی
رشته های تحصیلی
  • آموزش (44)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه