نیجریه

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  927
 • اشتراک ابزارها

  7
 • اشتراک اینترنتی

  49
 • حمل و نقل محلی

  21

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  6
 • یک پیمانه آبجو محلی

  0.83

درباره نیجریه

تحصیل در نیجریه