نیجر

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  118
 • اشتراک ابزارها

  118
 • اشتراک اینترنتی

  11
 • حمل و نقل محلی

  11

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  9
 • بلیط سینما

  3
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره نیجر

تحصیل در نیجر