Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 2 دکترا(PhD) برنامه ها که در نوآوری و کارآفرینی 2023

2 دکترا(PhD) برنامه ها که در نوآوری و کارآفرینی 2023

بررسی اجمالی

استاد در برنامه نوآوری و کارآفرینی ترکیبی زیادی از یادگیری مهارت های مدیریتی جدید و همچنین گرفتن دست در تجربه در چگونگی استفاده از ابزار شرکت در زندگی کسب و کار شما هر روز است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات کسب و کار
  • کارآفرینی
  • نوآوری و کارآفرینی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات کسب و کار (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه