مولدووا

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  145
 • اشتراک ابزارها

  44
 • اشتراک اینترنتی

  9
 • حمل و نقل محلی

  12

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  4
 • بلیط سینما

  5
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره مولدووا

تحصیل در مولدووا