موریس

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  221
 • اشتراک ابزارها

  17
 • اشتراک اینترنتی

  32
 • حمل و نقل محلی

  22

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  5
 • بلیط سینما

  6
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره موریس

تحصیل در موریس